GÓRA

Wystawa ilustracji Maria Konopnicka. O Krasnoludkach i o sierotce Marysi

W Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki zorganizowaliśmy wystawę Maria Konopnicka. O Krasnoludkach i o sierotce Marysi. Zachęcam do zwiedzania do 23 grudnia.

W ramach obchodów Roku Marii Konopnickiej zaprosiliśmy czytelników i czytelniczki na wystawę ilustracji wybitnych twórców Polskiej Szkoły Ilustracji i ich kontynuatorów.

Wystawa została przygotowana w Krasnobrodzkim Domu Kultury z okazji setnej rocznicy śmierci pisarki. Zawiera oryginalne ilustracje znanych polskich artystów – twórców i kontynuatorów Polskiej Szkoły Ilustracji – uczestniczących w Ogólnopolskich Warsztatach Ilustratorów. Warsztaty i plenery, organizowane w Krasnobrodzie od blisko czterdziestu lat, są cenionymi przez środowisko ilustratorskie spotkaniami o charakterze twórczym. Ich inicjatorką i wieloletnią organizatorką jest Maria Grażyna Szpyra. W efekcie warsztatów związanych z rocznicą śmierci Konopnickiej, nad którymi nadzór artystyczny sprawował wybitny ilustrator i profesor warszawskiej ASP Janusz Stanny (w chwili obecnej już nieżyjący), powstały dziesiątki prac nawiązujących do jej dzieła. Spotkać możemy wśród nich prace takich artystek i artystów, jak wspomniany Janusz Stanny, Elżbieta Gaudasińska, Hanna Grodzka-Nowak, Jolanta Kolary, Aleksandra Kucharska-Cybuch, Halina Kuźnicka, Krystyna Lipka-Sztarbałło, Jolanta Marcolla, Aleksandra Michalska-Szwagierczak, Krystyna Michałowska, Jowita Płoszajska, Małgorzata Sawicka-Woronowicz, Anna Sędziwy, Katarzyna Stanny, Elżbieta Wasiuczyńska, Joanna Zimowska-Kwak, Artur Gołębiowski, Tomasz Borowski, Zbigniew Kołaczek, Bartłomiej Kuźnicki, Franciszek Maśluszczak, Marian Nowiński, Bogusław Orliński, Stanisław Ożóg, Mieczysław Wasilewski czy Zdzisław Witwicki.

Część prac zostało wykorzystanych jako ilustracje do wydanej przez Krasnobrodzki Dom Kultury książki Marii Konopnickiej O krasnoludkach i o sierotce Marysi, wszystkie zaś opracowano w formie wystawy, której kuratorką jest Maria Grażyna Szpyra.

Wystawa prac wybitnych ilustratorów została połączona z wystawą prac uczniów i uczennic Szkoły Podstawowej nr 1 w Grodzisku Mazowieckim, wykonanych w czasie zajęć organizowanych na świetlicy szkolnej.

Świetlica szkolna rozwijając zainteresowania czytelnicze, zorganizowała cykl zajęć poświęconych patronce roku 2022 Marii Konopnickiej i jej twórczości dla dzieci.

Dzieci z zaangażowaniem brały udział w zajęciach: czytelniczych, recytatorskich i plastycznych. Efektem końcowym projektu było wykonanie prac plastycznych, przedstawiających  bohaterów poznanych wierszy i baśni ,O krasnoludkach i o sierotce Marysi.

Autorem ilustracji znajdującej się na okładce książki jest Janusz Stanny.

Zobacz ilustracje, które można oglądać na wystawie!

Czytam To!:

5

dziennikarka, promotorka literatury, specjalistka ds. promocji i informacji w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Absolwentka filologii polskiej o specjalizacji edukacja medialna. Członkini zarządu Polskiej Sekcji IBBY. Pracuje z młodzieżą, pisze i realizuje projekty na potrzeby instytucji kultury. Organizuje spotkania czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi spotkania autorskie i audycję o książkach w grodziskim radiu Bogoria. Jest twórczynią serwisu o literaturze Czytam to!

Napisz komentarz