GÓRA

Literacka Nagroda Nobla 2014 dla Patricka Modiano!

Nagroda NoblaLiteracką Nagrodę Nobla w 2014 roku otrzymał francuski pisarz, Patrick Modiano. W Polsce przetłumaczono kilka tylko jego powieści, pośród których najpopularniejsza jest „Ulica Ciemnych Sklepików”. Wspomnieć można jeszcze o – „Nawrotach nocy” czy „Zagubionej dzielnicy”. Komitet Noblowski Szwedzkiej Akademii docenił przede wszystkim mistrzostwo w przywoływaniu pamięci o trudnych do uchwycenia losach bohaterów.

Więcej o Nagrodzie Nobla dla Patricka Modiano!

Posłuchaj, jak Patrick Modiano zareagował na wieść o przyznanej mu nagrodzie!

Oceny czytelników:

0 / 5 0

Dziennikarka, promotorka literatury, specjalistka ds. promocji i informacji. Absolwentka filologii polskiej o specjalizacji edukacja medialna. Pracuje z młodzieżą, pisze i realizuje projekty dofinansowane z MKiDN (Idziemy po kulturę, Book Morning Library) oraz wiele innych, tworzonych na potrzeby instytucji kultury.