GÓRA

World Book and Copyright Day 2015/Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich 2015

Dziś po raz dziewiętnasty obchodzimy Światowy Dzień Książki i Praw Autorskich.

Obchodząc ten dzień czcimy książkę jako uosobienie ludzkiej inwencji i kreatywności, ludzkiego pragnienia dzielenia się pomysłami i wiedzą, otwierania przestrzeni dla dialogu, tolerancji i wzajemnego zrozumienia.

Irina Bokova
Dyrektor Generalna UNESCO

Więcej informacji na stronie UNESCO.

Miłego świętowania!

Oceny czytelników:

0 / 5 0

Dziennikarka, promotorka literatury, specjalistka ds. promocji i informacji. Absolwentka filologii polskiej o specjalizacji edukacja medialna. Pracuje z młodzieżą, pisze i realizuje projekty dofinansowane z MKiDN (Idziemy po kulturę, Book Morning Library) oraz wiele innych, tworzonych na potrzeby instytucji kultury.