GÓRA

Pierwsze Forum IBBY!

Zorganizowanie ogólnośrodowiskowego cyklicznego forum, stworzenie przestrzeni gromadzącej wszystkich, którzy pracują z książkami dziecięcymi i młodzieżowymi, badają je, tworzą, sprzedają, promują i udostępniają to znakomity pomysł. Na pierwszym spotkaniu Forum IBBY mogliśmy poznać ludzi, którzy wiedzą, jak ważna jest dobra literatura dziecięca i młodzieżowa. Dowiedzieliśmy się również, jakie są oczekiwania i jak wygląda praca różnych środowisk, zajmujących się tekstami dla młodych czytelników.

Uczestnicy Forum IBBY podzieleni zostali na zespoły, w których znaleźli się przedstawiciele wydawnictw, bibliotekarze, nauczyciele, badacze literatury, jej promotorzy i twórcy. Pozwoliło to na poznanie potrzeb i problemów każdego z tych środowisk. Dzięki temu dostrzegliśmy, jak mało o sobie wiemy. Istotne stało się stworzenie bazy wiedzy i kontaktów, pozwalającej na usprawnienie komunikacji i wyboru naprawdę wartościowej literatury. Konkretnych rozwiązań pojawiło się niewiele, ale nakreśliliśmy ogólne problemy i wskazaliśmy kierunek naszych działań.

Polska Sekcja IBBY jest przestrzenią, w której gromadzą się znawcy literatury dziecięcej i młodzieżowej. Wskazuje wartościowe pozycje, promuje je i stara się o to, żeby trafiały do miejsc, w których mali czytelnicy spotykają się z książkami. Konieczne jest więc, aby przedstawiciele wszystkich środowisk, które pracują z dziećmi i młodzieżą oraz z przeznaczoną dla nich literaturą, wzajemnie się poznawali i nawiązywali ze sobą współprace. Dzięki Forum IBBY uświadomiłam sobie, że musimy spotykać się twarzą w twarz. Musimy rozmawiać i otwierać się na inne środowiska. Nie możemy ograniczać swoich kontaktów do Internetu. Podobnie, nie możemy promować książek tylko w przestrzeni wirtualnej. Stąd też pomysł na tworzenie scenariuszy zajęć, na wychodzenie z książkami do dzieci i organizowanie spotkań, podczas których młodzi czytelnicy będą zachęcani do sięgania po dobrą literaturę.

Fot.: Monika Hałucha

Więcej zdjęć na stronie!

 

 

Oceny czytelników:

0 / 5 0

Dziennikarka, promotorka literatury, specjalistka ds. promocji i informacji. Absolwentka filologii polskiej o specjalizacji edukacja medialna. Pracuje z młodzieżą, pisze i realizuje projekty dofinansowane z MKiDN (Idziemy po kulturę, Book Morning Library) oraz wiele innych, tworzonych na potrzeby instytucji kultury.

Napisz komentarz