GÓRA
I ty możesz zmienić świat - Karolina Garbarczyk

Jak zmienisz świat, zanim dorośniesz?

Coraz częściej przekonujemy się, że dzieci są odważne i świadome tego, co się wokół nich dzieje. Zauważają krzywdę innych ludzi - biedę, złe traktowanie, brak możliwości zapewnienia im podstawowych potrzeb, które pozwalają na godne życie. Jeśli nie widzą reakcji dorosłych, kiedy nie dostrzegają ich empatii, biorą sprawy w swoje ręce i odważnie rozwiązują dotykające je problemy. Karolina Grabarczyk napisała książkę I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach. Pokazała w niej, że od najdawniejszych czasów dzieci dostrzegają zło, które je otacza i starają się mu zapobiec.

Dzieci nie zawsze traktowane są poważnie. Nawet jeśli dostrzegają krzywdę innych ludzi, ich spostrzeżenia są przez dorosłych bagatelizowane. Ale na całym świecie od najdawniejszych czasów pojawiają się takie dzieci, które mimo tego, że same są źle traktowane, że są poniżane, muszą pracować w trudnych warunkach, doświadczają wojny i biedy, mimo grożących im niebezpieczeństw, nie wahają się pomóc innym i sobie. Karolina Grabarczyk przyznała, że nie było możliwe napisanie o wszystkich niezwykłych dzieciach. W książce pojawiły się czterdzieści dwie postacie i opowieści o nich są hołdem złożonym dzieciom, a w szczególności tym, które pomimo młodego wieku kruszą mentalne mury i zawstydzają dorosłych siłą charakteru oraz otwartością umysłu.

I ty możesz zmienić świat to jest książka motywująca do działania. Jej bohaterowie nawołują do przestrzegania praw dziecka, zbierają pieniądze na badania nad rakiem, opowiadają o wojnie i walczą o prawo dzieci do bezpiecznego życia, organizują strajki w obronie języka ojczystego, są ekowojownikami, nie zgadzają się z niesprawiedliwym traktowaniem, pomagają dzieciom zmuszonym do pracy i żyjącym w biedzie. Tych przykładów można byłoby wymienić jeszcze wiele. Wszystkie działania opisanych przez Karolinę Grabarczyk dzieci są ważne. I każda historia uczy czytelników empatii. Mamy duże, ogrzewane domy, ubrania, kilka par butów, okulary, książki i przybory do szkoły. Czy myślimy o tych dzieciach, które nie mają gdzie mieszkać, nigdy nie nauczyły się czytać, żyją w nędzy, są bose lub jedną parą obuwia muszą podzielić się z kilkorgiem rodzeństwa? Po przeczytaniu I ty możesz zmienić świat, dostrzeżecie problemy, o których nawet nie słyszeliście i być może, zaangażujecie się w rozwiązanie choć jednego z nich.

Dorośli są w stanie zmieniać świat, bo mają większe zasoby. Dzieci, które nie mają nic, czasem jednak są odważniejsze, ponieważ mają wielkie serca, jak pokazała to pięknie w swoich ilustracjach do książki Nika Jaworowska-Duchlińska. I ty możesz zmienić świat, przekonuje Karolina Grabarczyk. Możesz to zrobić teraz, nie musisz czekać, kiedy dorośniesz. To kim jesteś i co robisz, ma wielkie znaczenie!

Szczegółowe informacje

Autor:Karolina Grabarczyk
Tytuł:I ty możesz zmienić świat. 42 inspirujące historie o niezwykłych dzieciach
Wydawnictwo:Media Rodzina
Miejsce:Poznań
Rok wydania:2019
Ilustracje:Nika Jaworowska-Duchlińska
ISBN:978-83-8008-562-6
Strony:96

Czytam To!:

5

dziennikarka, promotorka literatury, specjalistka ds. promocji i informacji w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Absolwentka filologii polskiej o specjalizacji edukacja medialna. Członkini zarządu Polskiej Sekcji IBBY. Pracuje z młodzieżą, pisze i realizuje projekty na potrzeby instytucji kultury. Organizuje spotkania czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi spotkania autorskie i audycję o książkach w grodziskim radiu Bogoria. Jest twórczynią serwisu o literaturze Czytam to!

Napisz komentarz