GÓRA

Dla wszystkich dzielnych-samodzielnych!

Poradnik małego skautaKiedy moja córka rozpoczęła naukę w szkole, wstąpiła do Związku Harcerstwa Polskiego, do najmłodszej grupy metodycznej i członkowskiej. Jest zuchem. Podczas zbiórek uczy się samodzielności i prawidłowego funkcjonowania w społeczeństwie. Zaś „Poradnik małego skauta” Marcina Przewoźniaka stał się jedną z najlepszych pomocy rozwijających właściwe dla zuchów umiejętności. Dla mnie, jako rodzica, jest znakomitym narzędziem, które pozwala na uczenie dziecka radzenia sobie w wielu życiowych sytuacjach.

„Poradnik małego skauta” należy do serii „Dzielni-samodzielni” i jest przeznaczony dla małych czytelników, którzy ukończyli szósty rok życia. Nie jest to książka, którą należy kupować tylko zuchom i harcerzom. Powinny po nią sięgać wszystkie dzieci, które pragną być samodzielne. Rodzice mogą się nią posługiwać zawsze wtedy, kiedy widzą, że najmłodsi mają problemy z funkcjonowaniem w swojej najbliższej społeczności. Poszczególne jej rozdziały mogą stawać się pretekstem do podejmowania rozmów na tematy trudne, odnoszące się na przykład do niewłaściwego zachowania czy sytuacji, w których dziecko nie potrafi postępować we właściwy sposób.

Mamy więc w „Poradniku małego skauta” propozycje: „Jak posprzątać pokój”, „Jak liczyć i wydawać pieniądze”, ale też „Jak udzielać pierwszej pomocy”, „Jak być wzorowym gościem”, „Jak nie wpaść w kłopoty” czy „Jak być dobrym kumplem lub kumpelką” oraz wiele innych. Wskazać można też rozdziały, które dotyczą działań typowych dla zuchów, jak choćby orientowania się w terenie, mierzenia wysokości drzewa, budowania szałasu, organizowania wycieczek, bezpiecznego rozpalania ognia w lesie i żywienia się tym tylko, co można w nim znaleźć. Cały tekst podzielony został na działy – „Jakiś problem?”, „Na wycieczce i na wakacjach”, „Jak się nie zgubić”, „W szkole i po szkole”, „Dobra zabawa”, „Wierzyć – nie wierzyć?”. Zaś każdy z rozdziałów się w nich znajdujących posiada zabawny wstęp, wierszyk odnoszący się do omawianego tematu, wyraźnie wyodrębnione kolejne problemy i wyróżnione graficznie przestrogi, ważne informacje do zapamiętania i inne najistotniejsze treści. Wszystko to sprawia, że każdy z tematów jest omówiony w sposób wyczerpujący i atrakcyjny dla małego odbiorcy. Wartość tekstu została podniesiona przez zabawne ilustracje Olgi i Janusza Baszczaków.

„Poradnik małego skauta” to lektura obowiązkowa dla każdego zucha i harcerza. Ale nie tylko. Marcin Przewoźniak stworzył tekst silnie motywujący do samodzielnego działania wszystkie dzieci dzielne i pragnące nauczyć się odpowiednio zachowywać w każdej sytuacji. Książka ta jest też doskonałym narzędziem, które może być wykorzystane przez rodziców podczas rozmów dotyczących właściwego i bezpiecznego funkcjonowania najmłodszych w społeczeństwie.

Marcin Przewoźniak, Poradnik małego skauta, Papilon, Centrum Edukacji Dziecięcej, Poznań 2014. Grupa Wydawnicza Publicat S.A. Seria: Dzielni – samodzielni. Ilustracje: Olga Baszczak, Janusz Baszczak. ISBN: 978-83-245-7333-2. 144 strony.

Czytam To!:

0

dziennikarka, promotorka literatury, specjalistka ds. promocji i informacji w Bibliotece Publicznej Gminy Grodzisk Mazowiecki. Absolwentka filologii polskiej o specjalizacji edukacja medialna. Członkini zarządu Polskiej Sekcji IBBY. Pracuje z młodzieżą, pisze i realizuje projekty na potrzeby instytucji kultury. Organizuje spotkania czytelnicze dla dzieci, młodzieży i dorosłych. Prowadzi spotkania autorskie i audycję o książkach w grodziskim radiu Bogoria. Jest twórczynią serwisu o literaturze Czytam to!